List vlastnictví je nejdůležitější dokument k nemovitosti

List vlastnictví je nejdůležitější dokument k nemovitosti

Co je to vlastně List vlastnictví (ve zkratce LV) a proč ho potřebujete při prodeji i koupi nemovitosti? V podstatě je to veřejná listina se soupisem nemovitostí, které v daném katastrálním území vlastní konkrétní vlastník, a to v celku nebo podílu. Slouží hlavně k prokazování tohoto vlastnictví. Možná vás napadne, že od toho je kupní smlouva. Skutečné vlastnictví je ale až zapsáním nabývacího titulu do katastru nemovitostí.

Na Listu vlastnictví naleznete spoustu potřebných informací, které pak použijete pro dosažení účelu, a to ať už jde o koupi nemovitosti, kdy si ověříte, že nemovitost prodává skutečný vlastník a případní podílnici, ale hlavně získáte informace o právním stavu. Zejména zástavní smlouvy a výkony exekuce na nemovitosti nebo věcné břemeno potom může ztížit proces prodeje či převodu. Pokud právě u jednotlivých záznamů probíhá změna práva k daným nemovitostem, tak je to v příslušné části také vyznačeno tzv. „plombou“ – oznámením o probíhající změně.

Jak získat List vlastnictví rychle a pohodlně?

Vydává je katastrální úřad příslušný danému katastrálnímu území nebo je možné získat prostřednictvím Czech POINTu. Za vydání dokumentu se platí správní poplatek 50 Kč/stranu. Informativně lze do Listů vlastnictví bezplatně nahlížet pomocí aplikace na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Listy vlastnictví jsou platné k datu vydání, které se uvádí v podobě data a času v hodinách, minutách a sekundách.

V dnešní době získáte výpis nejrychleji online. Modernizovaný Katastr nemovitostí má nyní k dispozici skoro vše potřebné v digitální podobě. Dokument si můžete jednoduše najít a stáhnout přes nahlížení do Katastru nemovitostí, kde lze hledat podle čísla LV, čísla parcely nebo klidně i podle poštovní adresy. V základním online náhledu lze zjistit potřebné informace bez nutnosti stahovat placený výpis. Určitě se nelekejte, pokud bude v náhledu uvedeno zástavní právo smluvní. To jde o klasické zástavní právo banky. Horší variantou je zástavní právo soudní nebo označení výkonu exekuce.

V online náhledu nemovitosti lze také sledovat jednotlivé termíny probíhajících změn, a to jak zápis/výmaz zástavní smlouvy, tak i vlastnického práva. Dokonce si u těchto změn můžete zobrazit navrhovatele a účastníky.

Pro stažení platného výpisu LV postačí kliknout na stažení dokumentace. Ta se odešle do košíku jako v e-shopu. Pak si jen po zadání ověřovacího kódu necháte zobrazit, kolik má LV stránek, a kolik tím pádem bude stát vystavení. Pak už jen potvrdíte svůj zájem o stažení, zaplatíte kartou nebo bankovním převodem, a na uvedený e-mail dostanete z ZIPu PDF soubor s certifikací, která potvrzuje originalitu a platnost.

Jak je rozdělen a co obsahuje List vlastnictví

Dokument je rozdělen do několika částí podle poskytnutých informací. Základem je záhlaví, ve kterém je uveden prokazující stav evidovaný k datu a přesnému času, a to včetně vteřiny zhotovení. Okres, obec a katastrální území, pod které nemovitost patří a také číslo listu vlastnictví. Další informace jsou pak v jednotlivých odděleních.

Část A: Jsou údaje o vlastníkovi/spoluvlastnících nemovitosti. U fyzických osob je jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, rodné číslo a při spoluvlastnictví samozřejmě i velikost jednotlivých podílů. U manželů je vlastnictví označeno jako SJM, pokud nenabyli společně nebo rozdílně před manželstvím. Zápis právnických osob je o názvu firmy a IČ.

Část B: Zde jsou podrobné údaje o nemovitostech z daného listu vlastnictví. Výpis nemovitostí je rozdělen do třech částí podle toho, zda se jedná o výpis pozemků, staveb nebo bytových jednotek (bytů). Třeba u pozemků se uvádí parcelní číslo a jejich výměra, včetně druhu pozemku (zastavěná plocha a nádvoří, zahrada, orná půda atd.). U stavby na pozemku se uvádí část obce včetně čísla evidenčního / popisného, způsob využití stavby, typ nemovitosti (dům, garáž) a číslo parcely, na které nemovitost stojí. Bytové jednotky jsou označeny číslem bytu (za lomítkem).

V této části jsou uvedena také omezení k jednotlivým nemovitostem. To je pak podstatné při prodeji nemovitosti a financování koupě, zejména hypotékou. List vlastnictví si totiž kontroluje i banka a její odhadce.

Část C jsou věcná práva zatěžující nemovitosti v části B, a to včetně souvisejících údajů. Ať už se jedná o zástavní smlouvu banky, když potřebujete koupit nebo prodat dům s hypotékou, zástavní smlouvy jiného soukromého věřitele (nebankovní společnosti, soukromé osoby), záznam o exekučním výkonu na nemovitosti nebo o věcné břemeno, najdete zde vše potřebné, včetně dokumentu, na základě kterého zápis vznikl a také označení vkladu/zápisu, pod kterým lze tento dokument najít v archívu Katastru nemovitostí.

Část D v sobě pak má doplňující informace k nemovitosti.

Část E: Obsahuje informace o nabývacích dokumentech k nemovitosti. To znamená jak je aktuální vlastníci získali. Tyto dokumenty jsou pak uloženy v archívu, takže si je ve většině případů lze vyžádat k nahlédnutí nebo v kopii.  Těmi nejčastějšími nabývacími tituly mohou být rozhodnutí soudu o vypořádání dědictví, kupní smlouvy, darovací smlouvy, kolaudační rozhodnutí při výstavbě nebo změně účelu a rozhodnutí o příklepu při nabytí nemovitosti v dražbě, třeba u výkonu exekuce nemovitosti.

Část F: je vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k jednotlivým parcelám zemědělské půdy ve formě pětimístného číselného kódu a výměru pozemku. 

Řešíte právě tuto situaci nebo máte dotaz?

Odešlete vyplněný kontaktní formulář, a společně najedeme ideální řešení přesně podle Vašich představ a možností.Víme, jak na to ještě výhodněji.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Sdílejte také náš článek s přáteli na:

Facebook
Twitter
Poslat na e-mail

Další články k tématu

Máte dotazy?
Využijte konzultaci zdarma

Stačí jen odeslat Vaše telefonní číslo, a náš specialista na prodej nemovitostí se s Vámi spojí, a bezplatně proberete vše potřebné.